Decizia (UE) 2019/292 a Consiliului din 12 februarie 2019 privind autorizarea de a comunica informații UE clasificate unor state terțe și organizații internaționale