2019 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/292 dėl įgaliojimų teikti ES įslaptintą informaciją trečiosioms valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms