Mål C-4/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 3 januari 2018 – Michael Winterhoff i egenskap av konkursförvaltare för DIREKTexpress Holding AG mot Finanzamt Ulm