Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/397 van de Commissie van 12 maart 2020 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 1678) (Voor de EER relevante tekst)