Rådets forordning (EØF) nr. 3054/83 af 17. oktober 1983 om åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for natursilke, usnoet eller kun svagt snoet, henhørende under pos. 50.02 i den fælles toldtarif (1984)