Rådets forordning (EØF) nr. 2520/69 af 15. december 1969 om ændring af forordning (EØF) nr. 1059/69 om fastsættelse af handelsregler for visse varer fremstillet ved forarbejdning af landbrugsprodukter