Euratom Kommissionen: Beslutning om fastsættelse af datoen, på hvilken Euratoms forsyningsagentur skal træde i funktion og om godkendelse af den af Agenturet den 5. maj 1960 udstedte forordning vedrørende sammenholdelse af tilbud og ordre på malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer