Skriftlig forespørgsel E-005612/11 Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE) til Kommissionen. Iværksættelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress