Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Сенегал и Европейския съюз