Kommissionens forordning (EU) 2019/268 af 15. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 for så vidt angår visse metoder til testning for salmonella og prøveudtagning af fjerkræ (EØS-relevant tekst.)