Sag T-579/11: Rettens dom af 12. februar 2015 — Akhras mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — indefrysning af pengemidler — ret til forsvar — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn — ret til livet — ejendomsret — ret til respekt for privatlivet — proportionalitet)