Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2228 af 9. december 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager