Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2007