Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Partnerskabsudvalget oprettet ved den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side, for så vidt angår listen med personer, der kan fungere som voldgiftsmænd i tvistbilæggelsesprocedurer