Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/149, 4. veebruar 2020, millega pikendatakse luba kasutada Saccharomyces cerevisiae’t CNCM I-1077 lambatallede ja hobuste söödalisandina ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1293/2008 ja (EÜ) nr 910/2009 (loa hoidja Danstar Ferment AG, keda liidus esindab Lallemand SAS) (EMPs kohaldatav tekst)