Sag C-404/20 P: Appel iværksat den 25. august 2020 af Brands Up OÜ til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 25. juni 2020 i sag T-651/19 — Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret