Sag T-214/17: Rettens dom af 29. november 2018 — Out of the blue mod EUIPO — Dubois og MFunds USA (FUNNY BANDS) [EU-varemærker — ugyldighedssag — EU — ordmærket FUNNY BANDS — absolutte registreringshindringer — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 59, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001]]