Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 1. juli 1994 i sag T-106/89-ekstraordinær genoptagelse, Norsk Hydro A/S mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Sag om ekstraordinær genoptagelse — formaliteten)