Zadeva T-236/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. marca 2020 – Le Comité de Douzelage de Houffalize/Komisija in EACEA (Ničnostna tožba – Program „Evropa za državljane“ (2014-2020) – Razpis za oddajo prijav „Partnerstvo med mesti 2017, drugi rok“ (EACEA 36/2014) – Sklep EACEA o zavrnitvi prijave tožeče stranke zaradi nespoštovanja merila primernosti – Sklep Komisije o zavrnitvi upravne pritožbe, vložene zoper sklep EACEA – Prijava, ki jo je vložilo dejansko združenje – Sposobnost biti stranka v sodnem postopku – Neobstoj dokaza o pravnem obstoju – Nedopustnost)