Sprawa T-236/19: Postanowienie Sądu z dnia 12 mars 2020 – Le Comité de Douzelage de Houffalize/Komisja i EACEA [Skarga o stwierdzenie nieważności – Program „Europa dla Obywateli” (2014-2020) – Zaproszenia do składania kandydatur „Partnerstwo miast 2017, drugi termin” (EACEA 36/2014) – Decyzja EACEA odrzucająca kandydaturę skarżącej ze względu na niespełnienie kryteriów wymagalności – Decyzja Komisji oddalająca skargę administracyjną odnoszącą się do decyzji EACEA – Kandydatura przedstawiona przez stowarzyszenie niemające osobowości prawnej – Brak zdolności sądowej – Brak dowodu posiadania osobowości prawnej – Niedopuszczalność]