Zaak T-236/19: Beschikking van het Gerecht van 12 maart 2020 — Comité de Douzelage de Houffalize / Commissie en EACEA [“Beroep tot nietigverklaring – Programma “Europa voor de burger” (2014-2020) – Oproep tot het indienen van voorstellen, Stedenbanden 2017 “tweede termijn” (Eacea 36/2014) – Besluit van Eacea tot afwijzing van verzoeksters kandidatuur wegens niet-naleving van een toelatingscriterium – Besluit van de Commissie waarbij het administratieve beroep betreffende het besluit van Eacea wordt verworpen – Kandidatuur van een feitelijke vereniging – Bekwaamheid om in rechte op te treden – Geen bewijs van het bestaan rechtens – Niet-ontvankelijkheid”]