Sag T-142/17: Rettens kendelse af 7. december 2018 — Kaimbi mod Rådet