Zaak T-328/16: Beroep ingesteld op 23 juni 2016 — Paice/EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE)