Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8430 – AÜW/Siemens/Egrid) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )