Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8430 – AÜW/Siemens/Egrid) (Text s významem pro EHP. )