Zdravotnícke protiopatrenia, očkovacie látky a očkovanie