Domstolens Dom (Syvende Afdeling) af 28. juli 2011.#Pacific World Limited og FDD International Limited mod The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.#Anmodning om præjudiciel afgørelse: First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Forenede Kongerige.#Den fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - sæt af støbte kunstige negle af plast - gyldighed af forordning (EF) nr. 1417/2007 - andre varer af plast (pos. 3926) - manicure- og pedicurepræparater (pos. 3304) - redskaber til manicure eller pedicure, også i sæt (pos. 8214).#Sag C-215/10. Domstolens Dom (Syvende Afdeling) af 28. juli 2011.