Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om undervisning i Den Europæiske Union (sonderende udtalelse på anmodning af det rumænske rådsformandskab)