Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 24/2016 od 5. veljače 2016. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) i Priloga IV. (Energija) Sporazumu o EGP-u [2017/1307]