Υπόθεση T-488/20: Προσφυγή της 5ης Αυγούστου 2020 — Guerlain κατά EUIPO (Σχήμα επιμήκους, κωνικού και κυλινδρικού κραγιόν για τα χείλη)