Besluit (EU) 2020/953 van de Raad van 26 juni 2020 inzake de sluiting, namens de Unie, van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds