Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f’isem l-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kumitat Amministrattiv tal-Konvenzjoni TIR, fir-rigward tal-proposta għall-emendar tal-Konvenzjoni Doganali dwar it-Trasport Internazzjonali ta’ oġġetti li jaqgħu taħt il-carnets TIR$