asia C-801/18: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 5.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt conseil supérieur de la sécurité sociale – Luxemburg) – EU v. Caisse pour l’avenir des enfants (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – Yhdenvertainen kohtelu – SEUT 45 artikla – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 4 artikla – Työskentelyjäsenvaltion ja kolmannen maan välinen sosiaaliturvasopimus – Perhe-etuudet – Soveltaminen rajatyöntekijään, joka ei ole sopimuksen osapuolena olevan valtion kansalainen eikä asukas)