Tuomioistuimen tuomio, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2018, asiassa E-15/17 – EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti (EFTA-valtion velvoitteiden laiminlyönti – täytäntöönpanon laiminlyönti – asetus (EU) N:o 694/2014)