Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 757/2009 της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2009 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1189/2008 για τον καθορισμό, για το έτος 2009, των λεπτομερειών εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για τα προϊόντα κρέατος baby beef καταγωγής Κροατίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Σερβίας, Κοσσυφοπεδίου και Μαυροβουνίου