SPØRGSMÅL nr. 39 (H-0763/94) af John CUSHNAHAN til Kommissionen. Udbetalingen af landbrugspræmier i Irland