Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/932 af 9. juni 2021 om suspension af godkendelsen af lasalocid A-natrium (Avatec 15 % cc) og lasalocid A-natrium (Avatec 150 G) som tilsætningsstoffer til foder til slagtekyllinger og hønniker (indehaver af godkendelsen er Zoetis Belgium S.A.) (EØS-relevant tekst)