Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10055 — MIRA/Romanian assets of CEZ) (EØS-relevant tekst) 2021/C 6/05