Rättelse till Ändringar av tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen, 1975) (EUT L 296, 22.11.2018)