Popravek Sprememb Carinske konvencije o mednarodnem prevozu blaga na podlagi zvezkov TIR (Konvencija TIR, 1975) (UL L 296, 22.11.2018)