Rectificare la modificările Convenției vamale privind transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenția TIR din 1975) (JO L 296, 22.11.2018)