Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) pakeitimų klaidų ištaisymas (OL L 296, 2018 11 22)