Oprava změn Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR z roku 1975) (Úř. věst. L 296, 22.11.2018)