Asia C-413/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 25.10.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Liettua) – Asia, jonka on pannut vireille ”Roche Lietuva” UAB (Ennakkoratkaisupyyntö – Diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon tarvikkeiden ja laitteiden julkisia hankintoja koskevat sopimukset – Direktiivi 2014/24/EU – 42 artikla – Hankintasopimuksen tekeminen – Hankintaviranomaisen harkintavalta – Teknisten eritelmien yksityiskohtainen laatiminen)