Kohtuasi C-413/17: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 25. oktoobri 2018. aasta otsus (Lietuvos Aukščiausiasis Teismase eelotsusetaotlus – Leedu) – „Roche Lietuva“ UAB versus Kauno Dainavos poliklinika VšĮ (Eelotsusetaotlus – Meditsiiniliste diagnostikaseadmete ja -materjalide hanked – Direktiiv 2014/24/EL – Artikkel 42 – Lepingu sõlmimine – Hankija kaalutlusõigus – Tehnilise kirjelduse üksikasjalikkus)