Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde#SYVENDE DEL - ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER#Artikel 336(tidl. artikel 283 i TEF)