Presuda Općeg suda (treće vijeće) od 11. srpnja 2014. $