MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK OG EUROGRUPPEN En koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet