2007/856/EF: Rådets afgørelse af 8. november 2007 om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, åbnet for undertegnelse i Rom den 19. juni 1980