Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion — (Sag COMP/M.5377 — SNCF/VFE P/Bollore/JV) (EØS-relevant tekst)